آخرین خبر/ درحالی که روزمان را سپری می‌کنیم باید به تناوب درنگ کنیم و درباره ی این حقیقت تأمل کنیم که ما همیشه زنده نخواهیم بود و از این رو ممکن است امروز آخرین روز زندگی مان باشد. چنین تاملی به جای آن که ما را به لذت گرایی سوق دهد، برآن می‌دارد که قدردان فرصت زندگی باشیم و از این که زنده ایم و می‌توانیم امروزمان را با فعالیت پر کنیم به وجد آییم.
این امر ما را برآن می‌دارد که از هدر دادن روزهایمان اجتناب کنیم. به عبارت دیگر وقتی که رواقیان اندرزمان می‌دهند که هرروز را چنان زندگی کنیم که گویی آخرین روز است، هدفشان تغییر فعالیت های روزانه ی ما نیست بلکه تغییر حالت ذهنمان در هنگام انجام دادن آن فعالیت هاست.
خصوصاً به این معنی نیست که می‌خواهند ما را از تفکر و برنامه ریزی برای فردا باز دارند، بلکه از ما می‌خواهند همچنان که درباره ی فردا فکر می‌کنیم و برای آن برنامه ریزی می‌کنیم، قدر امروز را نیز بداریم.

 فلسفه ای برای زندگی
 ویلیام بی اروین

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar