آخرین خبر/ در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند بچه ها نمیتوانند بزرگ شوند، این طور نیست؟ 
نه، نمیتوانند، شاید قد بکشند اما بال و پر نخواهند گرفت ...!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar