آخرین خبر/ عشق شادی ست، عشق آزادی ست
عشق آغاز آدمی‌زادی ست
عشق آتش به سینه داشتن است
دمِ همت بر او گماشتن است
عشق شوری زِ خود فزاینده ست
زایشِ کهکشان زاینده ست

تپشِ نبضِ باغ در دانه ست
در شبِ پیله رقص پروانه ست
جنبشی در نهفت پرده‌ی جان 
در بن جان زندگی پنهان .
زندگی چیست؟ عشق ورزیدن !
زندگی را به عشق بخشیدن .
زنده است آن که عشق می‌ورزد
دل و جانش به عشق می‌ارزد ...

هوشنگ ابتهاج

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar