آخرین خبر/  گفت ای مجنون شیدا ، چیست این؟
می نویسی نامه  ، بهر کیست این؟

‌گفت : مشق نام لیلی میکنم
خاطر خود را تسلی میکنم

چون میسر نیست من را کام او
عشق بازی میکنم با نام او

جامی‌

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar