آخرین خبر/ مرغان قفس را المی باشد و شوقی
که آن مرغ نداند که گرفتار نباشد
دل آینه صورت غیب است ولیکن
شرط است که بر آینه زنگار نباشد


آینه‌ت دانی چرا غماز نیست
زآن که زنگار از رخش ممتاز نیست
مولانا

عشق دلچسب ترین غصه ی عالم باشد
سوگل مشایخى

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar