آخرین خبر/ بهتر است خیال برت ندارد، آدمها چیزی برای گفتن ندارند.
واقعیت این است که هر کس فقط از دردهای شخصی خودش با دیگری حرف می زند. هر کس برای خودش و دنیا برای همه.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar