آخرین خبر/ تا حدی ایرادهای شما را قبول دارم. 
حق دارید. هرچیز تا وقتی به تجربه ثابت نشود، جز یک تئوری پا در هوا و تجریدی نیست. 
حال وقت آن رسیده است 
که آن را با عمل محک بزنیم. 
اگر واقعا بخواهید،
رنج نمی‌برید، 

تا وقتی رنج می‌کشید 
که از رنج کشیدن خوشتان می‌آید!
همین که خواستید،
خودتان می‌توانید آن را قطع کنید...

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar