آخرین خبر | سینما و چهره ها
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
					
					   
					
					
					
					
			
	
	
	

		
		
				
					
	

	
	
	
	
	
	
	
	

سینما و چهره ها

تصویر بازیگر مشهور آمریکایی با استایل حبیبِ لیسانسه ها!
خاطره‌بازی با جذاب‌ترین سکانس‌ها درباره بازگشایی مدارس
۲۶ سال بعد از «آژانس شیشه‌ای» می‌گویند چرا پیر شدی؟
نمایش مطالب بیشتر