آخرین خبر | اقتصادی
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
					
					   
					
					
					
					
			
	
	
	

		
		
				
					
	

	
	
	
	
	
	
	
	

اقتصادی

پیشنهاد دلار ۳۵ تومانی در بودجه برای کاهش کسری
منظور: بودجه ۱۴۰۳ ضد تورمی است
نمایش مطالب بیشتر