آخرین خبر | بين الملل
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
					
					   
					
					
					
					
			
	
	
	

		
		
				
					
	

	
	
	
	
	
	
	
	

بين الملل

شهادت هفتمین نوه «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس
ترامپ در دادگاه نیویورک: این حمله‌ به یک رقیب سیاسی است
نمایش مطالب بیشتر